Polski Związek Inżynierów

i Techników Budownictwa

Oddział Katowice

Katowicki Oddział PZITB , który powstał w roku 1935 , zgodnie z wolą jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów .

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami , młodą kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

  • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
  • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
  • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych
Informator_PZITB_logo_v01.jpg
baner_02_wstep-01.jpg
osrodek_rzecz.jpg
rejestracja_online.png
biuletyn_naglowek.png

Szkolenia / Wydarzenia

04
Paź
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 04 październik 2023
04.10.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 Naprawy konstrukcji przez iniekcję 1. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań technologiczno – materiałowych 2. Rodzaje iniekcji 3. Rodzaje i

05
Paź
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 05 październik 2023
05.10.2023r. CZWARTEK 9.00– 13.00 Gwarancje i rękojmia w praktyce i w świetle aktualnych przepisów 1. Wprowadzenie 2. Omówienie podstawowych dokumentów dotyczących gwarancji i rękojmi

05
Paź
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 05 październik 2023
Kurs w formie praktycznych warsztatów na programie komputerowym ArCADia TERMOCAD ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Szkolenie przeznaczone jest dla

06
Paź
Termin: 06 październik 2023
Planujesz przystąpić do EGAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – 17 listopada 2023r. OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA PZITB Katowice organizuje WEEKENDOWY KURS

11
Paź
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 11 październik 2023
11.10.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 PRAWO BUDOWLANE – po kolejnych nowelizacjach – co nowego w drugim półroczu 2023r. 1. Omówienie najistotniejszych kwestii projektu nowelizacji prawa

18
Paź
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 18 październik 2023
18.10.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 Cyfryzacja kontroli okresowych 1. Wprowadzenie do tematyki kontroli 2. Kontrole okresowe- rodzaje 3. Które protokoły kontrolne są już elektroniczne? 4.

26
Paź
Siemianowice Śląskie
Termin: 26 październik 2023
V Konferencja OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

04
Lis
Termin: 04 listopad 2023
Planujesz przystąpić do EGAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – 17 listopada 2023 r. OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA Polskiego Związku Inżynierów i Techników

08
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 08 listopad 2023
08.11.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 Przebudowy, renowacje i adaptacje obiektów zabytkowych 1. Ochrona zabytków w przepisach prawnych prawne formy ochrony zabytków, wymagania przy

14
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 14 listopad 2023
14.11.2023r. WTOREK 9.00– 13.00 Droga do uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PIIB I PZITB - Rzeczoznawstwo budowlane Rys historyczny, Systematyka – nazewnictwo w opracowaniach

15
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 15 listopad 2023
15.11.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 1. Omówienie podstaw

17
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 17 listopad 2023
KIEROWNIK BUDOWY PRAWA I OBOWIĄZKI PO AKTUALIZACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE I PO KOLEJNYCH ZMIANACH. BHP NA BUDOWIE Celem warsztatów Organizowane przez nas szkolenie dla

21
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 21 listopad 2023
21.11.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 RODZAJE OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH – oceny, opinie, ekspertyzy. Wymagania podstawowe, katastrofy budowlane, ocena stopnia zużycia obiektów budowlanych.

22
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 22 listopad 2023
22.11.2023r. ŚRODA 9.00– 13.00 Budownictwo drewniane. Domy szkieletowe, w tym prefabrykowane. 1. Wprowadzenie i podstawy obliczania wg PN-EN 1995-1-1, Eurokod 5, ( w tym: wpływ

25
Lis
Katowice, ul. Podgórna 4
Termin: 25 listopad 2023
KURS ON-LINE przygotowujący dla INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO na bazie aktualnego prawa budowlanego w cyklu weekendowy Kurs przeznaczony jest dla inżynierów budownictwa

Aktualności, komunikaty

Bieżące informacje

Przygotuj się z nami do egzaminu na Uprawnienia budowlane

Wysoka zdawalność uczestników naszych kursów

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87