Działalność statutowa

Uchwała XXXIII Walnego Zgromadzenia Oddziału PZITB w Katowicach w dniu 30 marca 2016

Uchwała XXXIII Walnego Zgromadzenia Oddziału PZITB w Katowicach
30 marca 2016

1. Członkowie Katowickiego Oddziału, zebrani na XXXIII Walnym Zgromadzeniu Oddziału, przyjęli do zatwierdzającej wiadomości sprawozdania ustępującego Zarządu i pozostałych organów statutowych z wykonania uchwał XXXII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału PZITB w Katowicach.

2. WZO przyjęło kierunkowe zamierzenia organizacyjne przygotowane na XXXIII Walne Zgromadzenie Oddziału przez ustępujący Zarząd jako wytyczne działania nowego Zarządu Oddziału PZITB, zobowiązując Zarząd do uwzględnienia tych propozycji w corocznych planach pracy.

3. WZO przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

4. WZO przyjęło uchwałę w sprawie nadania Koledze Andrzejowi Nowakowi godności Honorowego Przewodniczącego Oddziału PZITB w Katowicach.

5. WZO przyjęło uchwałę o udzieleniu rekomendacji Koledze Stefanowi Czarnieckiemu w sprawie nadania godności Członka Honorowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

6. WZO przyjęło do realizacji zgłoszone przez członków Katowickiego Oddziału PZITB, uczestniczących w XXXIII Walnym Zgromadzeniu Oddziału, następujące wnioski:

  • przyjąć w planie działania, wzorem poprzednich kadencji, organizację zagranicznego wyjazdu technicznego,
  • doposażyć Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w specjalistyczne oprzyrządowanie,
  • zakup oprzyrządowania uzasadnić analizą ekonomiczną, w związku z możliwością doraźnego korzystania w tym zakresie z pomocy Katowickiego Oddziału ITB,
  • kontynuować działalność dokształcającą kadry inżynierskiej oraz kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane; Katowicki Oddział jest ważną bazą szkoleniową dla ŚlOIIB

oraz postulat gościa Walnego Zgromadzenia Oddziału Mariana Płacheckiego dotyczący organizowania kursów dokształcających dla techników - w związku z ograniczeniem programów nauczania w technikach budowlanych - i organizowania również dla techników kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane.

7. Kierunkowe zamierzenia organizacyjne Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach przedłożone XXXIII WZO w dniu 30 marca 2016 r. w części:

  • 2÷3  Podstawowe cele statutowe i gospodarcze,
  • 4      Przedsięwzięcia programowo - statutowe,
  • 5      Formy prowadzenia działalności

stanowią integralną część uchwały XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału.

 

Uchwałę podpisali przewodniczący WZO Franciszek Buszka i przewodnicząca KUiW Maria Świerczyńska.

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienia, informacje

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87