Obiekty budowlane na terenach górniczych

V Konferencja OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - Program

 

 

 

PROGRAM

DZIEŃ I (26 październik 2023r)

SESJA – I  Prognozy i zagrożenia

1

Charakterystyka warunków eksploatacji górniczej oraz jej skutków na powierzchni w LGOM-mie

Zbigniew Samokar

2

Procedowanie zasad określania odszkodowań pieniężnych z tytułu wychylenia budynków spowodowanych działalnością górniczą

Andrzej Kowalski

3

Opinie górniczo-geologiczne dla projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych i pogórniczych

Orlof Janusz

4

Trudności w analizie górniczej na przykładzie odcinka drogi

Beata Parkasiewicz
Marta Kadela

5

Nowoczesne systemy pomiarowe

KOMES Sp. z o.o.

6

Zasady realizacji inwestycji na terenie górniczym (warunki formalno - prawne, źródła informacji o wpływach górniczych)

Izabella Bryt-Nitarska

SESJA – II  Problematyka terenów górniczych

7

Wybrane zagadnienia z zakresu szkód górniczych w warunkach GZW

Leszek Słowik

8

Wybrane propozycje  uwzględnienia wpływu deformacji ciągłych na układ posadowienia pośredniego szkieletowego budynku handlowego

Bartosz Ruszel
Adam Midura
Tomasz Żyrek

9

Modelowanie hal stalowych na terenach górniczych

Jan Zamorowski
Grzegorz Gremza

10

Zabezpieczenie budynków na terenach o niestabilnym podłożu

Tomasz Niemiec

11

(referat sponsorski)

 

12

Przykład oceny zagrożenia wystąpienia deformacji nieciągłych dla wybranej inwestycji

Leszek Chomacki

13

Zagrożenia dla sieci uzbrojenia na terenach pogórniczych

Piotr Kalisz
Magdalena Zięba

14

Trwałość nawierzchni drogowych na terenach górniczych

Marcin Grygierek

15

Zabezpieczenia geosyntetyczne obiektów budowlanych na terenach górniczych

Jacek Kawalec

16

(referat sponsorski)

 

17

Zabezpieczenie na wpływy górnicze i wieloletnie obserwacje wiaduktu kolejowego nad ul. Zapłocie w Pawłowicach

Piotr Bętkowski

DZIEŃ II (27 październik 2023r)

SESJA – III  Analizy obliczeniowe

17

Ocena odporności dynamicznej budowli na podstawie skal SWD (norma polska) i porównanie wyników z oceną na podstawie skali GIS-2017 dla PGVHmax oraz GIS-2017 dla PGAH10

Krzysztof Gromysz

18

Od inżynierskiej oceny odpowiedzi konstrukcji na wpływy deformacji powierzchni do złożonych analiz numerycznych

Lidia Fedorowicz
Jan Fedorowicz

19

Wpływ lokalizacji dylatacji budynku na wytężenie konstrukcji ścianowej obciążonej niecką górniczą

Magda Mrozek
Dawid Mrozek

20

Przykłady zastosowania zaawansowanych programów geotechnicznych w inżynierii

Bentley Systems
& Dynafea Solutions

21

Obciążenia dynamiczne oraz zastosowanie analizy sygnału dla wybranych budynków

Natalia Pietrzak

22

Odporność dynamiczna nietypowych obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Magda Mrozek
Dawid Mrozek

SESJA – IV  Nowe podejścia

23

Współczesna ocena nawierzchni, w tym na terenach górniczych – opis doświadczeń

Andrzej Pozarycki
Przemysław Górnaś
Marta Kadela
Beata Parkasiewicz

24

Współczesny monitoring deformacji powierzchni terenu w obszarach eksploatacji kopalin

Andrzej Kwinta

25

(referat sponsorski)

 

26

Projektowanie rektyfikacji budynków wychylonych z pionu

Krzysztof Gromysz

27

Referat o Żelaznym Moście

Zespół z KGHM SA

Sesja panelowa / Dodatkowe Referaty/ Dyskusja

28

Co z górnictwem? Jakie zmiany powierzchni?

Andrzej Kowalski
Tomasz Niemiec

29

Projektowanie zabezpieczeń, utrzymanie, zwrot kosztów – ocena zapisów prawnych w Polsce

Piotr Bętkowski

30

Nowe podejścia w zakresie obserwacji obiektów budowlanych na terenach górniczych i pogórniczych

Marta Kadela

 

Problemy projektantów – ogólna dyskusja z sali (50 ’)

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87