OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

Zapraszamy
 

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach 

ZAPRASZA

projektantów, wykonawców, rzeczoznawców i inspektorów nadzoru

na V Konferencję Naukowo-Techniczną

OBIEKTY BUDOWLANE
NA TERENACH GÓRNICZYCH

która odbędzie się
w dniach 26 ÷ 27 października 2023 roku

stacjonarnie w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji
44-100 Siemianowice Śląskie - Michałkowice ul. Orzeszkowej 12

oraz na platformie e-elearningowej

Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego spełniającego wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii PN - ISO - 9000, oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do prowadzenia wykładów wzbogaconych znaczną ilością przykładów obliczeniowych, zaprosiliśmy grono specjalistów z tej dziedziny, prezentujących aktualne podejście do powyższej problematyki.

 
 


 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87