Obiekty budowlane na terenach górniczych

I Konferencja techniczna - Obiekty budowlane na terenach górniczych

imageW ramach obchodów 80-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Katowicki Oddział PZITB zorganizował Konferencję techniczną "Obiekty budowlane na terenach górniczych". O potrzebie zorganizowania tego specjalistycznego szkolenia zawodowego niech świadczy duża frekwencja - 128 uczestników ze Śląska, Małopolski Lublina, Warszawy oraz Wrocławia, w tym 87 członków śląskiej izby.

Organizatorzy powierzyli autorytetom w tej dziedzinie opracowanie programu merytorycznego konferencji, przygotowanie wykładów oraz ich wygłoszenie. Organizatorzy zapewnili możliwość wygłoszenia wykładu w czasie 45 ÷ 90 min. Komitet naukowy pod kierunkiem prof. ITB dr inż. Mariana Kawuloka przygotował 16 wykładów, które zostały wydane na 407 stronach materiałów konferencyjnych.

Program został podzielony na trzy zasadnicze części tj: W pierwszym dniu wykłady objaśniające teoretyczny opis zjawisk występujących na powierzchni w wyniku eksploatacji górniczej. W dniu drugim w formie przykładowych obliczeń zademonstrowano w jaki sposób obliczyć: ruszt fundamentowy, parcie gruntu na ściany budowli, wpływ wygięcia terenu na pojedynczą ścianę, jak wyznaczyć siły dla prostej hali o stalowej konstrukcji oraz sposoby zabezpieczenia budynków ścianowych na wpływ nieciągłych deformacji terenu. Trzeci dzień był poświęcony kształtowaniu obiektów na terenach górniczych oraz uwarunkowania prawne. Program ten stanowił zamkniętą tematykę związaną z projektowaniem obiektów budowlanych na terenach górniczych.

 

Szczególnie w drugim dniu po każdym wykładzie w ramach dyskusji było wiele pytań do wykładowców o szczegółowe rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Efektem tej dyskusji jest wniosek o organizację kolejnej konferencji technicznej tematycznie skierowanej do wykonawców, inspektorów nadzoru oraz właścicieli obiektów narażonych na wpływy deformacji

Obradom towarzyszyło 7 stoisk firm prezentujących materiały oraz programy komputerowe przydatne w pracy projektanta.

Obrady odbywały się w zrewitalizowanym budynku maszyny wyciągowej dawnej kopalni Michał - Szyb Krystin w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach. W budynku tym mieści się Siemianowickie Centrum Kultury - Park Tradycji, które w formie stałej wystawy prezentuje oryginalną maszynę wyciągową o napędzie parowym, wiele starych fotografii z regionu Siemianowic Śl, mundury górnicze i wiele drobiazgów towarzyszących dawnej pracy górników.

W przypadku kolejnych zgłoszeń do udziału w konferencji na temat projektowania organizatorzy gotowi są powtórzyć dotychczasową tematykę, jak również myślą o przygotowaniu konferencji przeznaczonej dla wykonawców budowlanych i inspektorów nadzoru.

W biurze Katowickiego Oddziału PZITB dostępne są materiały konferencyjne w cenie 95,00 zł.

 

 

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87