Obiekty budowlane na terenach górniczych

III Konferencja naukowo-techniczna OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

 
 
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
 
ZAPRASZA
 
PROJEKTANTÓW, WYKONAWCÓW I NADZÓR BUDOWLANY
na konferencję naukowo-techniczną
 
OBIEKTY BUDOWLANE
NA TERENACH GÓRNICZYCH
Tereny pogórnicze, nieciągłe deformacje terenu,
awaryjne stany budynków
 
która odbędzie się
w dniach 15 ÷ 16 listopada 2018 roku
w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji
44-100 Siemianowice Śląskie - Michałkowice ul. Orzeszkowej 12
 

Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego spełniającego wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii PN - ISO - 9000, oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do prowadzenia wykładów wzbogaconych znaczną ilością przykładów obliczeniowych, zaprosiliśmy grono specjalistów z tej dziedziny, prezentujących aktualne podejście do powyższej problematyki.

Uczestnicy konferencji otrzymają wykłady z przykładami w formie książki oraz zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego dokształcania zawodowego.


KOSZTY UCZESTNICTWA

CENA NETTO

23% VAT

CENA BRUTTO

Opcja "1"

Uczestnik

796,75

183,25

980,00

Opcja "2"

Uczestnik korzystający z dofinansowania przez ŚlOIIB

471,55

108,45

580,00

 

Informujemy, że jest możliwość
elektronicznej rejestracji na Konferencje!

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • obiad w dniach 15 ÷16.11.2016 r.(wszyscy uczestnicy)
 • udział w obradach plenarnych
 • wycieczkę techniczną
 • wydawnictwo konferencyjne obejmujące: pełne teksty wykładów

 

Opłaty prosimy wnosić na konto:

PZITB Oddział Katowice
PKO BP SA
Nr: 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

 

z podaniem nazwiska uczestnika i wybranego numeru opcji wpłaty wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA

w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność wpłat na konto

 

Adres organizatora konferencji

POLSKI ZWIAZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Oddział w Katowicach

40-026 Katowice ul. Podgórna 4

tel/fax: 322554665, 322538638

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Tematyka wykładów

 • 50 lat Problematyki budownictwa na terenach górniczych w ITB
 • Tereny pogórnicze – charakterystyk, zagrożenie, klasyfikacja
 • Ogólne problemy posadowienia budynków na terenach narażonych na deformacje nieciągłe
 • Nieciągłe deformacje terenu – geneza powstania i ich charakterystyka
 • Diagnostyka i zwalczanie zagrożenia
 • Ocena przydatności terenu do zabudowy z uwagi na występowanie deformacji nieciągłej o charakterze liniowym
 • Wstępna ocena warunków posadowienia budynku w obszarze górniczym, zagrożonym wystąpieniem zapadlisk
 • Przykład niewłaściwej likwidacji zapadliska pod budynkiem mieszkalnym na terenie pogórniczym
 • Metoda oszacowania wytężenia konstrukcji ścianowej poddanej wpływowi nieciągłych deformacji podłoża. Analiza teoretyczna – przykłady obliczeń
 • Metoda oszacowania wytężenia konstrukcji ścianowej poddanej wpływowi nieciągłych deformacji podłoża. Przykłady obliczeń – analiza numeryczna
 • Uszkodzenia budynku wielopłytowego wywołane ujawnieniem się progu terenowego
 • Wpływ liniowej deformacji nieciągłej na wybrany budynek wielkopłytowy
 • Przykłady awarii budynków jednorodzinnych na terenie górniczym
 • Przyczyny stanu awaryjnego budynków zrealizowanych w zabudowie szeregowej
 • Przykłady usuwania wychyleń budynków o ścianowej szkieletowej konstrukcji nośnej
 • Przykłady wzmocnień i naprawy wychylonych z pionu budynków
 • Wybrane przykłady uszkodzeń sieci uzbrojenia na terenach górniczych
 • Skal GSI

 

PROGRAM KONFERENCJI OBEJMUJE:

 • wykłady, w tym przykłady obliczeń, zamówione u autorów,
 • dyskusje oraz możliwość zadawania pytań autorom wykładów,
 • prezentacje firm produkujących i oferujących materiały dla budownictwa na terenach górniczych,
 • wycieczkę techniczną
Patronat

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

KOMITET NAUKOWY

dr hab. inż. Marian Kawulok prof. ITB - przewodniczący

dr hab. inż. Prof. Pol. Śl. Jan Fedorowicz

dr hab. inż. Prof. GIG Andrzej Kowalski

dr hab. inż. Prof. Pol. Śl. Leszek Szojda

dr inż. Kazimierz Konieczny

dr inż. Leszek Słowik

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Andrzej Szydłowski – przewodniczący

Andrzej Nowak

Janusz Krasnowski

Jan Oszczeplaski

Marian Ostapczyk

Krystna Styrczula

Barbara Bandurowska

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87