Działalność statutowa

Skład władz Katowickiego Oddziału PZITB, Składy Komisji - Kadencja 2020-2024


Skład Zarządu
wybrany na kadencję 2020 -2024

 

PREZYDIUM

 

Andrzej SZYDŁOWSKI

Przewodniczący Z/O

 

Andrzej NOWAK

Wiceprzewodniczący

 

Kazimierz KONIECZNY

Wiceprzewodniczący

 

Natalia PIETRZAK

Sekretarz

 

Wojciech DOBROWOLSKI

Skarbnik

 

Marta KADELA

Członek Prezydium

 

Michał BAL

Członek Prezydium

 

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU

 

Henryk ANDERS

Członek Zarządu

 

Grzegorz BOJANOWSKI

Członek Zarządu

 

Tadeusz CICHOCKI

Członek Zarządu

 

Adam FIRUT

Członek Zarządu

 

Ilona MROZEK

Członek Zarządu

 

Andrzej NUREK

Członek Zarządu

 

Elżbieta SOBERA

Członek Zarządu

 

Grzegorz WASYLOWSKI

Członek Zarządu

 

Małgorzata MAZUR

Członek Zarządu

 

Danuta TODOR-KAZEK

Z-ca Członka Zarządu

 

KOMISJA  REWIZYJNA  ODDZIAŁU

 

Maria ŚWIERCZYŃSKA

Przewodnicząca

 

Bożena BUJOCZEK

Wiceprzewodnicząca

 

Elżbieta KINCEL

Sekretarz

 

Andrzej CEDZYŃSKI

Członek

 

SĄD  KOLEŻEŃSKI  ODDZIAŁU

 

Andrzej DOBROWOLSKI

 Przewodniczący

 

Norbert KINCEL

 Wiceprzewodniczący

 

Michał WAŁKUSKI

 Sekretarz

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienia, informacje

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87