KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kategoria
Kurs - uprawnienia budowlane
Termin
2024-04-18 - 2024-05-12
Miejsce
Katowice, ul. Podgórna 4
Ilość miejsc
80
Miejsca dostępne
47
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Planujesz przystąpić do

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – 24 maja 2024r.

OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA

PZITB Katowice

organizuje

KURS PRZYGOTOWUJĄCY
DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach:

 • konstrukcyjno – budowlana
 • inżynieryjna drogowa
 • inżynieryjna mostowa
 • inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane i sterowanie ruchem kolejowym)
 • inżynieryjna hydrotechniczna
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

Wykłady w dniach:      

18 ÷ 21 kwiecień
25 ÷ 28 kwiecień
9 ÷ 12 maj 

Zajęcia:

czwartek, piątek od 1530 do 2000
sobota, niedziela od 900 do 1900

prowadzone stacjonarnie w Katowicach, Podgórna 4

KOSZT: 1800 zł

INFORMACJE, ZAPISY:    tel. 322 538 638, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                      elektronicznie na: www.pzitb.katowice.pl

Uczestnicy w ramach kursu otrzymują:

 • elektroniczny zestaw aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w sesji wiosna 2024
 • przykładowe pytania testowe i ustne wraz z odpowiedziami

Na zajęcia prosimy zabierać laptopy.

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Katowickiego Oddziału PZITB

/-/ Krystyna Styrczula

EGZAMIN 24.05.2024  -  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

NASZ KURS:

 • TO WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLENA – NIE TYLKO PRZED EGZAMINEM
 • TO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ
 • TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY NA KOLEJNE EGZAMINY

 

NASZ KURS PRZYGOTOWUJĄCY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

- TO około 90 godzin lekcyjnych wykładów i rozmów ze specjalistami

- TO dokładne omówienie około 160 ustaw i rozporządzeń (zgodnie z 43 wykazem przepisów regulujących proces budowlany i których znajomość jest niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych w  wiosennej sesji egzaminacyjnej 2024 r.)

- TO dokładne omówienie przez wykładowców odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w trakcie egzaminu pytania

- TO wykładowcy - praktycy z długoletnim doświadczeniem w przygotowywaniu słuchaczy do egzaminu

- TO usystematyzowanie wiedzy i szybsze przyswojenie obszernego materiału wymaganego na egzaminie

- TO wykłady zakończone testem sprawdzającym nabytą przez słuchaczy wiedzę

- TO omówienie wyników testu sprawdzającego w małych grupach branżowych

- TO możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą

 

Uczestnik NASZEGO KURSU otrzymuje:

-        elektroniczny zestaw ustaw i rozporządzeń obowiązujących na egzaminie w dniu 24  maja  2024 r. według stanu prawnego na dzień 1.01.2024 r.

-        materiały z wykładów w formie elektronicznej

-        zestaw przykładowych pytań wraz z odpowiedziami z egzaminów z ostatnich dwóch lat

 

Z NAMI  zaoszczędzisz czas w przygotowaniu do egzaminu

i zdobędziesz nowe kwalifikacje


 

PROGRAM

Szkolenie przygotowujące do egzaminu

na uprawnienia budowlane – wiosna 2024

Prawo budowlane

§  Prawo budowlane – ustawa

mgr arch. inż. Adam Wolny -  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 2000 r. prowadzi szkolenia, z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

§  Skutki działania żywiołu

 

§  Przepisy techniczno-budowlane

 

§  Warunki techniczne

§  Rozporządzenia wykonawcze

§  Ochrona zabytków

§  Zamówienia publiczne

§  Rozbiórki budynków

§  Geologia

 

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Prawo budowlane

§  KPA

 

 

§  Użytkowanie budynków mieszkalnych

Przepisy techniczno-budowlane, warunki techniczne i dokumentacja

mgr arch. inż. Adam Wolny

 

 

mgr arch. inż. Adam Wolny -  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 2000 r. prowadzi szkolenia, z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

§  Obronność

 

§  Bazy i stacje paliw

§  Budownictwo rolnicze

 

Prawo budowlane

§  Zakres i forma projektu budowlanego

mgr inż. Małgorzata Mazur - Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.  W latach 2007 - 2009 pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie prowadzi własne Biuro Inżynierskie i pracuje jako inspektor nadzoru inwestorskiego

 

§  Zagospodarowanie przestrzenne

 

§  Dozór techniczny

§  Charakterystyka energetyczna budynku

§  Termomodernizacja i remonty

 

Wyroby budowlane

§  Wyroby budowlane, wprowadzanie do obrotu

dr inż. Kazimierz Konieczny - Kierownik Śląskiego Oddziału ITB, Członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB. Rzeczoznawca budowlany z dużym doświadczeniem zawodowym

 

§  Krajowe oceny techniczne

 

§  Normalizacja i certyfikacja

 

BHP

§  Rozporządzenia wykonawcze

mgr inż.  Adam Kozłowski - Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1999 r. pracuje jako inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Katowicach

 

 

§  BIOZ

§  Ustawa wypadkowa

 

§  Kodeks pracy

§  Inspekcja pracy i rzeczoznawcy BHP

 

Przeciwpożarowe

§  Przepisy techniczno-budowlane

mgr inż. Andrzej Jokiel – Absolwent Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, od 2011 pracuje w Państwowej Straży Pożarnej.

 

§  Bezpieczeństwo pożarowe

 

§  Ochrona przeciwpożarowa

 

Geodezja i kartografia

§  Rozporządzenia wykonawcze

mgr inż. Mirosław Puzia – Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

 

§  Geodezja i kartografia

 

§  Ochrona gruntów

§  Gospodarka nieruchomościami

 

Ochrona środowiska

§  Inspekcja ochrony środowiska

mgr inż. Joanna Karda - Biegły Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko oraz w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Biegły Wojewody Śląskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko

 

§  Inspekcja sanitarna

 

§  Prawo wodne

§  Odpady

§  Ochrona środowiska

 

Prawa autorskie,

Kodeks cywilny

§  Kodeks Cywilny

mgr inż. Adam Skorupa – absolwent Politechniki Śląskiej-inż. budownictwa lądowego, Politechniki Łódzkiej-mgr Zarządzania i Marketingu, dr analityk zarządzania, Okręgowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej ŚOIIB w Katowicach

 

§  Prawa autorskie

 

§  Normy w budownictwie

§  Samorząd zawodowy

 

 

Branża konstrukcyjno – budowlana

§  Przepisy techniczno-budowlane

mgr inż. Andrzej Szydłowski -

Przewodniczący PZITB O/Katowice

Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

§  Warunki techniczne

§  Część praktyczna – egzamin ustny

Branża elektryczna – energetyczna

§  Przepisy techniczno-budowlane

mgr inż. Krzysztof Kolonko

§  Warunki techniczne telekomunikacji

§  Prawo energetyczne

§  BHP przy urządzeniach energetycznych

§  Część praktyczna – egzamin ustny

Branża sanitarna

§  Przepisy techniczno-budowlane

mgr inż. Bartłomiej Papiernik – absolwent Politechniki Częstochowskiej  Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz Politechniki Krakowskiej w specjalności Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej. Aktualnie dyrektor techniczny w firmie Monada Group w Katowicach, prowadzi szkolenia w zakresie sieci, przyłączy oraz instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci i przyłączy gazowych i ciepłowniczych

§  Warunki techniczne – sieci gazowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków

§  Zaopatrzenie w wodę

§  Część praktyczna – egzamin ustny

Branża kolejowa

§  Przepisy techniczno-budowlane

mgr inż. Dorota Przybyła - ukończyła studia w  specjalności konstrukcyjnej kolejowej, posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze i do projektowania. Pracuję w biurze Inżyniera Kontraktu, m.in. jest Koordynatorem Zespołu Opiniowania Dokumentacji Projektowej dla unijnego projektu modernizacji linii kolejowe

§  Warunki techniczne

§  Transport kolejowy

§  Część praktyczna – egzamin ustny

Branża drogowo - mostowa

§  Przepisy i warunki techniczno-budowlane

mgr inż. Ewa Mucha - były Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

§  Drogi

§  Drogowe obiekty inżynierskie

§  Część praktyczna – egzamin ustny

 

 

 
 

Terminy

 • Od 2024-04-18 do 2024-05-12

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87