Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Warsztaty pracy WPPK 2008

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach

przy współpracy

- Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie
- Zarządu Głównego PZITB

organizował dla

ŚRODOWISKA PROJEKTANTÓW I WYKONAWCÓW
Z CAŁEGO KRAJU

do SZCZYRKU – Hotel „Orle Gniazdo”

w dniach 5 ÷ 8 marca 2008 roku

XXIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
WARSZTAT PRACY
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

pt.

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
„KONSTRUKCJE METALOWE, DREWNIANE,
POSADZKI PRZEMYSŁOWE,
LEKKA OBUDOWA, ORAZ RUSZTOWANIA”.

Materiały konferencyjne zawierające 31 wykładów można zakupić w Oddziale PZITB Katowice w cenie 130 zł

1 Historia Konferencji WPPK
2 BIBLIOGRAFIA WPPK za lata 1998-2008