UWAGA
W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno - epidemiologiczną

Biuro PZITB O/Katowice będzie nieczynne do odwołania
Prosimy o kontakt mailowy
na adres biuro@pzitb.katowice.pl 

*** Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w Seminariach Online ***

Informujemy również, że rozpoczynamy nabór uczestników na :

KURS ONLINE PRZYGOTOWUJĄCY DLA INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO

oraz  KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Polski Związek Inżynierów

i Techników Budownictwa

Oddział Katowice

Katowicki Oddział PZITB , który powstał w roku 1935 , zgodnie z wolą jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów .

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami , młodą kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

  • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
  • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
  • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych