WPPK_2020_naglowek_v1.jpg

Polski Związek Inżynierów

i Techników Budownictwa

Oddział Katowice

Katowicki Oddział PZITB , który powstał w roku 1935 , zgodnie z wolą jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników budownictwa oraz studentów i uczniów .

Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami , młodą kadrą i młodzieżą.

Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, którego zakres działalności obejmuje :

  • organizację kursów , szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych i mykologicznych,
  • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
  • opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych

UWAGA
W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno - epidemiologiczną

Biuro PZITB O/Katowice będzie czynne w godzinach 10:00 - 14:00 w dniach:

CZERWIEC 2020

16.06.   18.06.   23.06.   25.06.   29.06.   30.06.   


Prosimy również o kontakt mailowy
na adres biuro@pzitb.katowice.pl 

*** Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w Seminariach Online ***

Informujemy również, że rozpoczynamy nabór uczestników na :
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


EKSPERTYZY, OPINIE, PRZEGLĄDY

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW   tel. 32 253 86 38   

mail: cutob@pzitb.katowice.pl