Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Oferujemy

 Oferujemy

 

 

Ekspertyzy budowlane

 

Opinie rzeczoznawców budowlanych

 

Oceny stanu technicznego obiektu

 

Oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych

 

Opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych

 

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych, w tym:

 

- przeglądy pięcioletnie obiektów budowlanych

 

- przeglądy okresowe (półroczne i roczne) obiektów budowlanych

 

Zakładanie książek obiektów budowlanych

 

Świadectwa energetyczne, ocena efektywności energetycznej

 

Opracowania kosztorysowe i weryfikacja kosztorysów z zakresu budownictwa

 

Kosztorysy robót budowlanych

 

Ekspertyzy mykologiczne