Działalność statutowa

Skład władz Katowickiego Oddziału PZITB, Składy Komisji - Kadencja 2016-2020


Skład Zarządu
wybrany na kadencję 2016 -2020

 

SKŁAD ZARZĄDU Katowickiego Oddziału PZITB Kadencja 2016-2020

1. Andrzej SZYDŁOWSKI
2. Andrzej NOWAK
3. Kazimierz KONIECZNY
4. Barbara BANDUROWSKA
5. Bożena BUJOCZEK
6. Grzegorz BOJANOWSKI
7. Marian OSTAPCZYK
8. Stefan CZARNIECKI
9. Tadeusz CICHOCKI
10. Małgorzata MAZUR
11. Ilona MROZEK
12. Jan OSZCZEPALSKI
13. Barbara SITKIEWICZ
14. Elżbieta SOBERA
15. Grzegorz WASYLOWSKI
16. Danuta TODOR-KAZEK
17. Henryk ANDERS

Przewodniczący Z/O
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Za-ca Członka Zarządu
Za-ca Członka Zarządu

   

KOMISJA REWIZYJNA

1. Maria ŚWIERCZYŃSKA
2. Elżbieta KINCEL
3. Andrzej CEDZYŃSKI

Przewodnicząca
Zastępca
Sekretarz

   

SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Andrzej DOBROWOLSKI
2. Bronisław GROBORZ
3. Norbert KINCEL

Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienia, informacje