Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

BIBLIOGRAFIA WPPK za lata 1998-2008

 

 

BIBLIOGRAFIA
WARSZTATÓW PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
za lata 1998-2008

 

Wprowadzenie

 

W roku 1997 w ramach Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji rozpoczął się czteroletni cykl p.t. „Naprawy i wzmacnienia” a następnie także czteroletni cykl „Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w konstrukcjach budowlanych. W roku bieżącym Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji kontynuują tematykę sprzed ośmiu lat, ale w nowej rozszerzonej i uwspółcześnionej formie.

W ciągu tych jedenastu lat działania Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji zgromadzony został ogromny zasób wiedzy inżynierskiej zawarty w 330 wykładach, sumarycznie obejmujących 10.232 stron druku oraz 1.867 stron materiałów firmowych. Aby ułatwić Państwu dotarcie do potrzebnych materiałów przygotowaliśmy kompletny spis wykładów za lata 1997 - 2008 w układzie alfabetycznym wg ich autorów. Mamy nadzieje, że pozwoli to na pełniejsze i łatwiejsze korzystanie z materiałów dorobku Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji.

Czynione są starania, aby wygłoszone wykłady zostały opublikowane, za zgodą ich autorów, w „Wirtualnej Bibliotece Inżyniera” na www.wbi.budmedia.pl. Przyjęto założenie, że w miarę organizacji kolejnych Warsztatów bibliografia będzie uzupełniana.

Obecnie w bibliografii uwzględniono wydawnictwa Ogólnopolskich „Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji”:

 

· XIII Konferencja WPPK-1998. NAPRAWY I WZMOCNIENIA NAZIEMNYCH KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH. Materiały konferencyjne zawierają 22 wykłady w 1 tomie na 360 str. + 243 str. materiałów firmowych.

 

· XIV Konferencja WPPK-1999. NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MUROWYCH, STROPODACHÓW, TARASÓW ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKÓW. Materiały konferencyjne zawierają 29 wykłady w 2 tomach na 723 str. + 149 str. materiałów firmowych.

 

· XV Konferencja WPPK-2000. NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI METALOWYCH, LEKKIEJ OBUDOWY I POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH. Materiały konferencyjne zawierają 35 wykładów w 4 tomach na 723 str. + 202 str. materiałów firmowych.

· XVI Konferencja WPPK-2001. NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI ZAGŁEBIONYCH W GRUNCIE. Materiały konferencyjne zawierają 31 wykładów w 2 tomach na 628 str. + 131 str. materiałów firmowych.

 

· XVII Konferencja WPPK-2002. NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE. Materiały konferencyjne zawierają 30 wykładów w 3 tomach na 1003 str. + 192 str. materiałów firmowych.

 

· XVIII Konferencja WPPK-2003. NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE. BUDOWNICTWO OGÓLNE. Materiały konferencyjne zawierają 32 wykłady w 3 tomach na 1420 str. + 144 str. materiałów firmowych.

 

· XIX Konferencja WPPK-2004. NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE. BUDOWNICTWO METALOWE, DREWNIANE, LEKKA OBUDOWA I POSADZKI PRZEMYSŁOWE. Materiały konferencyjne zawierają 34 wykładów w 3 tomach na 1385 str. + 176 str. materiałów firmowych.

 

· XX Konferencja WPPK-2005. NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE. POSADOWIENIE BUDOWLI, ŚCIANKI SZCZELNE I SZCZELINOWE, KOTWY GRUNTOWE, KONSTRUKCJE Z GRUNTU ZBROJONEGO. Materiały konferencyjne zawierają 26 wykładów w 2 tomach na 596 str. + 160 str. materiałów firmowych.

 

· XXI Konferencja WPPK-2006. NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE. Materiały konferencyjne zawierają 32 wykłady w 3 tomach na 1060 str. + 184 str. materiałów firmowych.

 

· XXII Konferencja WPPK-2007. NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. BUDOWNICTWO OGÓLNE. Materiały konferencyjne zawierają 28 wykładów w 2 tomach na 883 str. + 109 str. materiałów firmowych.

 

· XXIII Konferencja WPPK-2008. NAPRAWY I WZMOCNIENIA BUDOWLANYCH. KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA. Materiały konferencyjne zawierają 31 wykładów w 3 tomie na 1451 str. + 177 str. materiałów firmowych.

 

SPIS AUTORÓW ORAZ TYTUŁY WYKŁADÓW - OTWÓRZ...