Nowości - archiwum

KURS ON-LINE PRZYGOTOWUJĄCY DLA INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NA BAZIE NOWEGO PRAWA BUDOWLANEGO 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM COVID-19

KURS ON-LINE PRZYGOTOWUJĄCY DLA INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NA BAZIE NOWEGO PRAWA BUDOWLANEGO 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM COVID-19

 

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane i doświadczenie

jako uczestnika procesu budowalnego.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy osobom ubiegającym się o funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego,

z zakresu obowiązków polegających na podejmowaniu czynności prawnych, nadzoru nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

 

KURS WEEKENDOWY   -   23 godziny szkolenia

TERMIN SZKOLENIA:

   26.11.2021 – 28.11. 2021
   (piątek, sobota, niedziela)

MIEJSCE SZKOLENIA :

   SZKOLENIE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ MS-TEAMS

WYKŁADOWCY :

 

mgr inż. Małgorzata Mazur

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki  Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu budownictwa na terenach pogórniczych, mykologii budowlanej oraz administracji i zarządzania na Wydziale Prawa US. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej do wykonawstwa i projektowania b.o. Ponad 35 doświadczenia  w zawodzie, zarówno w wykonawstwie jak i projektowaniu.  Ponad 10 lat doświadczenia w szkoleniach z zakresu budownictwa i prawa budowlanego dla różnych instytucji  na terenie całej Polski.

mgr inż. Maciej Rokiel

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przynależy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Rzeczoznawca budowlany.  Od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Jest autorem wielu publikacji technicznych.  Na łamach prasy fachowej publikuje artykuły dotyczące nowoczesnych technologii i poprawnych rozwiązań technologiczno­‑materiałowych hydroizolacji balkonów, tarasów, pomieszczeń mokrych i basenów. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z kompleksową renowacją starych, zawilgoconych i zasolonych budynków oraz kosztorysowaniem nowych technologii. 

ZAPEWNIAMY:

Materiały szkoleniowe

KOSZT :

500,00 złotych (zwolnione z VAT)  

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub rejestrować się elektronicznie na naszej stronie www.pzitb.katowice.pl

ZAŚWIADCZENIE:

 

 

Uczestnik kursu otrzyma po zakończeniu kursu ZAŚWIADCZENIE

Nasze Stowarzyszenie posiada Zaświadczenie Nr 1/2008 o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.

 

Informacje:  32 255 46 65

Program kursu:

1. Przepisy prawne : ustawy, rozporządzenia i inne zagadnienia podstawowe - 2 godz. 

2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego - 3 godz. 

2.1. obowiązki Inwestora
2.2. obowiązki kierownika budowy 
2.3. obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
2.4. odpowiedzialność uczestników w świetle prawa

3. Procedury administracyjne związane z procesem budowlanym - 3 godz. 

3.1. skład dokumentacji technicznej
3.2. proces uzyskania pozwolenia na budowę
3.3. proces zakończenia budowy

4. Przebieg realizacji inwestycji - kroki do sukcesu - 5 godz.

4.1. wstępna weryfikacja dokumentacji projektowej i formalnej 
4.2. warunki rozpoczęcia budowy
4.3. plan BIOZ , wzory do zastosowania , omówienie przepisów 
4.4. sporządzanie harmonogramów realizacji inwestycji i warunki przestrzegania ich zapisów w trakcie przebiegu budowy.
4.5. BHP na budowie 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych - 1 godz. 

6. Kompetencje nadzoru budowlanego w zakresie realizacji inwestycji - 1 godz.  

7. Kosztorysowanie – 2,5 godz.

7.1. definicje i podstawowe pojęcia
7.2. zadania stron
7.3. założenia wyjściowe do kosztorysowania
7.4. rodzaje kosztorysów
7.5. rodzaje kosztów
7.6. katalogi normatywne
7.7. publikacje cenowe do kosztorysowania
7.8. obmiar/przedmiar
7.9. uwagi do sposobu kosztorysowania

8. Znakowanie wyrobów - aprobaty/oceny techniczne, zgodność z normami – 2 godz.

8.1. wyrób budowlany/prawo budowlane - wymagania podstawowe
8.2. wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu, znakowanie znakiem CE/ /znakiem B, jednostkowe dopuszczenie do stosowania
8.3. krajowe/europejskie oceny techniczne - wymagania, zamierzone zastosowania/zgodność zastosowania
8.4. deklaracje właściwości użytkowych - wymagania, zamierzone zastosowania/zgodność zastosowania
8.5. analiza wybranych przykładów

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cz.2 – 1,5 godz.

10. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych – 2 godz.

10.1. podstawowe pojęcia
10.2. wymagania techniczno-użytkowe
10.3. specyfikacje techniczne - ich rola i zawartość
10.4. dokumenty odniesienia dotyczące odbiorów robót budowlanych
10.5. rodzaje odbiorów i wymagania przy odbiorze
10.6. omówienie wybranych przypadków na przykładzie min. robót ociepleniowych (system ETICS), tarasowych oraz hydroizolacyjnych

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa

PZITB O/Katowice

/-/mgr inż. Krystyna Styrczula