Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa - stary

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa
Oddziału Katowickiego PZITB

40-026 Katowice
ul. Podgórna 4
tel/fax: 32 253 86 38 oraz 32 253 75 33

 

Zespół ds. ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych
wykonuje:

ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane
ekspertyzy mykologiczne
orzeczenia dotyczące oceny stanu technicznego obiektów i robót
oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych
opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych
opinie dotyczące izolacyjności cieplnej budynków
zakładanie książek obiektów budowlanych
dokonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych

Zespół ds. wycen majątkowych i kosztorysowania
wykonuje:

wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych na potrzeby prywatyzacji
wyceny składników majątkowych na potrzeby likwidacji przedsiębiorstw państwowych
wyceny maszyn, urządzeń i wyposażenia
wyceny gruntów
wyceny majątku na potrzeby kupna/sprzedaży, oraz zabezpieczenia kredytu
wyceny majątku na potrzeby ustalenia wartości aportów w spółkach
opracowania kosztorysowe z zakresu budownictwa
sprawdzanie i weryfikacje kosztorysów
rozliczanie kosztów wykonanych robót

Zespół ds. usług inwestycyjnych
prowadzi działalność w zakresie:

przygotowania inwestycji
realizacji budowy
nadzorów inwestorskich
przeprowadzania odbioru robót
przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i sporządzenie dokumentacji

Zespół ds. analiz ekonomicznych i prawnych
wykonuje:

analizy ekonomiczne i finansowe
analizy prawne stanu i statusu prawnego gruntów i nieruchomości
analizy perspektyw rozwoju przedsiębiorstw
oceny wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury
programy dla procedur prywatyzacyjnych
obsługę użytkowania praw majątkowych i kapitału
sporządzanie business-planów

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:

zarządzania nieruchomościami
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy rzeczoznawców i specjalistów.

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie system kontroli jakości.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie zleconych usług!

Usługi kalkulowane są po
CENACH KONKURENCYJNYCH!

Środki wypracowane przez Ośrodek wspomagają działalność statutową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Deklarujemy możliwość negocjacji warunków umowy w zakresie wartości i terminów wykonania zlecenia.

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87