Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Cykl szkoleniowy NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Warsztaty kontynuują kolejny czteroletni cykl szkoleniowy zatytułowany:

 

 

 

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

 

Program warsztatów obejmuje:

 

- wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów i pracowni projektowych

 

- referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną firm wykonawczych i produkcyjnych

 

- dyskusje tematyczne zainspirowane wygłoszonymi wykładami, referatami i komunikatami

 

- prezentacje firm produkujących i oferujących materiały oraz sprzęt dla budownictwa

 

- prezentacje firm oferujących programy komputerowe

 

- prezentacje wydawnictw techniczno-naukowych

 

- spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne

 

- prezentacje przez uczestników warsztatów własnych projektów lub problemów projektowych

 

Problematyka warsztatów i prezentacja w formie wykładów i seminariów nadaje „Warsztatom Pracy Projektanta Konstrukcji” charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego. Spełnia ono wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii PN-ISO-9000 oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego dokształcania. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego dokształcania zawodowego.

 

Zamówione wykłady oraz teksty techniczno-informacyjne zostaną zamieszczone w kilkutomowym wydawnictwie.

 

Wydawnictwo to będzie stanowić kontynuacje biblioteczki szkoleniowej WPPK, tym razem pod ogólnym tytułem „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”.

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87