Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Komitet organizacyjny

PATRONAT

 

 

 

Janusz Kozula
Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Bielsku-Białej

 

Tomasz Steidl
Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Gliwicach

 

Andrzej Nowak
Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach

 

Marian Płachecki
Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału PZITB z siedzibą w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
Oddział PZITB w Bielsku-Białej
Zbigniew Walawski

 

Oddział PZITB w Gliwicach
Katarzyna Domagała
Radosław Jasiński

 

Oddział PZITB w Katowicach
Andrzej Szydłowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Marian Ostapczyk
Jan Witkowski

 

Oddział Małopolski PZITB w Krakowie
Mirosław Boryczko
Maciej Gruszczyński

 

HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY
Zbigniew Dzierżewicz
Ireneusz Jóźwiak
Zbysław Kałkowski
Janusz Kozula
Janusz Krasnowski
Włodzimierz Starosolski

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87