Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Tematyka wykładów 2016

Tematyka wykładów

 

Cykl 36 wykładów poświęcony został zagadnieniom napraw i wzmocnień konstrukcji metalowych, posadzek przemysłowych oraz lekkiej obudowy. Tradycyjnie, szczególny nacisk położony został nacisk na praktyczną stronę nie tylko projektowania, ale także wykonywania i odbioru wzmocnień. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska wykłady obejmują również współczesne i najbardziej aktualne problemy projektowe.

 

W wykładach omówione zostaną takie zagadnienia jak:

 

  • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe istniejących obiektów
  • diagnostyka konstrukcji metalowych
  • obliczenia istniejących konstrukcji
  • zasady napraw i wzmocnień konstrukcji
  • naprawy i wzmocnienia posadzek przemysłowych, lekkiej obudowy i zastosowanie rusztowań
  • prawne aspekty przebudów, wzmocnień i napraw konstrukcji metalowych

 

Wykładowy zawarte zostaną w kilku tomach materiałów konferencyjnych zamykających w sobie, w formie podręcznikowej, większość zagadnień, z jakimi spotkać się dzisiaj może projektant.

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87