Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

XXXI WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI - zaproszenie

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie

 

ZAPRASZA

 

ŚRODOWISKO PROJEKTANTÓW, WYKONAWCÓW I NADZÓR BUDOWLANY

 

na

 

XXXI
WARSZTATY PRACY
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

 

KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA

 

jak zwykle w Beskidy, do SZCZYRKU
CKiR „Orle Gniazdo”

 

w dniach 24÷27 lutego 2016 roku

PROGRAM WARSZTATÓW

image

 

 

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87