Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Program Konferencji WPPK 2008

PROGRAM

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty
WPPK – 2008

NAPRAWY I WZMOCNIENIA
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE METALOWE,
POSADZKI PRZEMYSŁOWE,
LEKKA OBUDOWA, RUSZTOWANIA

 

Szczyrk, 5 - 8 marca 2008 r.

 

WPROWADZENIE

Stosownie do tytułu również tegoroczne XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji – Beskidy 2008 kontynuują rozpoczęty w 2006 roku cykl obejmujący tematycznie naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. W latach poprzednich omówiono naprawy i wzmocnienia konstrukcji betonowych (XXI WPPK-2006), naprawy elementów szeroko pojętego budownictwa ogólnego (XXII WPPK-2007). Tematem wiodącym bieżących Warsztatów są konstrukcje metalowe, a jako uzupełnienie omówione zostaną zagadnienia posadzek przemysłowych, stalowych rusztowań i lekkich konstrukcji stalowych.

Podstawowym założeniem Warsztatów pozostaje niezmiennie dostarczenie informacji zawartych w wykładach, które projektant konstrukcji jest w stanie spożytkować w ramach projektu budowlanego względnie wykonawczego oraz nadzoru autorskiego. Chcemy wzbogacać dalej podręczną bibliotekę projektanta konstrukcji budowlanych o zwarte i kompletne zbiory informacji - tym razem jest to 1451 stron druku zawierającego w 31 wykładów oraz 177 stron informacji techniczno-promocyjnych.

 

Komitet Organizacyjny serdecznie dziękuje wszystkim Szanownym Autorom, którzy podjęli - na naszą prośbę – trud przygotowania obszernych wykładów. Jesteśmy świadomi i pełni uznania dla ogromnego wkładu pracy wymaganego przy ich opracowaniu.

Wszystkie wykłady zamieszczone w materiałach konferencyjnych nadesłane przez Autorów zostały przyjęte do druku na prawach rękopisu.

Komitet Organizacyjny dziękuje Sponsorom Warsztatów, których wkład ułatwił w istotny sposób ich organizację.

Uczestnikom Warsztatów życzymy owocnych obrad.

 

Za Komitet Organizacyjny

 

Janusz Krasnowski Włodzimierz Starosolski

 

 

 


 

 

PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATÓW
5 marca 2008 - środa

godz. 1200 - 1500 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

RECEPCJA I BIURO WARSZTATÓW
przy wejściu głównym „C” „poziom 500”
(przez cały czas trwania imprezy)

SZATNIA dla osób niezakwaterowanych w „Orlim Gnieździe”
wejście przez Recepcję Hotelu - „poziom 600” koło Restauracji

 

SPOTKANIA POPOŁUDNIOWE

 

godz. 1600

Mała Sala Plenarna „E

Prezentacja promocyjna firmy

DATA-COMP

godz. 1645

Mała Sala Plenarna „E

Prezentacja promocyjna firmy

BEKAERT

godz. 1730

Sala Plenarna „F

Spotkanie uczestników warsztatów z przedstawicielami PATRONA BRANŻOWEGO

Przewodniczącym Rady Krajowej Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewem Grabowskim

Przewodniczącym Rady Okręgowej Małopolskiej IIB

dr inż. Zygmuntem Rawickim

Przewodniczącym Rady Okręgowej Śląskiej IIB

mgr inż. Stefanem Czarnieckim

 

godz. 1900 - 2000 kolacja

 

SPOTKANIA WIECZORNE

 

godz. 2000

Sala Plenarna „F

Koncert - Aloszy Awdiejewa z zespołem

godz. 2130

 

Wieczór Inżynierski

Spotkanie powitalne uczestników Warsztatów

 

 

DRUGI DZIEŃ WARSZTATÓW

6 marca 2008 - czwartek

godz. 700 - 830 śniadanie

OTWARCIE SAL WYSTAWIENNICZYCH

w holu przed jadalnią, godz. 830

 

OTWARCIE WARSZTATÓW

godz. 845 - 915

Prowadzenie: Andrzej Nowak

Przewodniczący Oddziału PZITB Katowice

SALA PLENARNA „F”

 

 

Wystąpienia Gości

 

Podsumowanie XXII WPPK 2007

Janusz Kozula - Przewodniczący Oddziału PZITB Bielsko-Biała

 

Informacja o XXIV WPPK 2009

Jan Janik - Przewodniczący Oddziału PZITB Kraków

 

 

SESJA „I” - godz. 915 - 1040
Prowadzenie: Maria Świerczyńska, Andrzej Szydłowski

Sala plenarna „F”

 

 

Andrzej KRÓLIKOWSKI
Konstrukcje metalowe – stare i nowe
(Tom II str.171-196)

 

Kazimierz CZAPLIŃSKI
Konstrukcje budowlane z dawnych tworzyw żelaznych
(Tom I str. 147-214)

 

Danuta Martyniuk-Kostrzewska
MATERIAŁY BUDOWLANE Prezentacja Wydawnictwa
(patron medialny)

 

Prezentacja Firmy HILTI

 

Jan BRÓDKA
Mirosław BRONIEWICZ
Metody konstruowania i łączenia elementów stalowych
Rozwój historyczny i analiza krytyczna
(Tom I str. 33-104)

 

godz. 1040 - 1130 przerwa kawowa – kawiarnia
zwiedzanie wystawy

 

SESJA „II” - godz. 1130 - 1330
Prowadzenie: Mirosław Boryczko, Marian Płachecki
Sala plenarna „F”

 

 

Beata CWALINA
Zofia DZIERŻEWICZ
Rola mikroorganizmów w korozji konstrukcji stalowych
(Tom I str. 105-146)

 

Janusz KAWECKI
Wpływy dynamiczne na istniejące konstrukcje metalowe
(Tom II str. 1-64)

 

Kazimierz RYKALUK
Wpływy zmęczeniowe na istniejące konstrukcje stalowe
(Tom III str. 59-128)

 

Ewa SAKWERDA
Zastosowanie stali w renowacji mostów
(Sponsor główny - ArcelorMittal)
(Tom IV str. 16-32)

 

Mirosław KOSIOREK
Ocena odporności ogniowej istniejących konstrukcji stalowych
oraz po pożarze
(Tom II str. 113-170)

 

Wojciech SKOWROŃSKI
Zbigniew TUZIMEK
Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych
(Tom III str. 207-240)

 

godz. 1330 - 1430 obiad

 

SESJA „III” - godz. 1430 - 1600
Prowadzenie: Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec

Sala plenarna „F”

 

 

Małgorzata ZUBIELEWICZ
Ocena stanu zabezpieczeń antykorozyjnych istniejących konstrukcji stalowych
(Tom III str. 449-480)

 

Helena KUCZYŃSKA
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
(Tom II str. 197-228)

 

Jerzy CHOJNACKI
Zastosowanie stali w renowacji budynków
(sponsor główny - ArcelorMittal)

 

Aleksandra BARANIAK

Projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz przygotowanie ich powierzchni do naniesienia pokryć

(Tom I str. 1 - 32)

 

Prezentacja Firmy Polskie Towarzystwo Cynkownicze

 

SPOTKANIA POPOŁUDNIOWE

 

godz. 1600

Sala Plenarna „F”

Dyskusja merytoryczna nad wykładami
sesji I, II, III
Prowadzenie: Marian Płachecki, Radosław Jasiński

1700 - 1745

Sala Plenarna „E”

Prezentacja promocyjna firmy Maxit

1745 - 1830

Sala Plenarna „E”

Prezentacja promocyjna firmy SIKA

 

godz. 1830 - 1930 kolacja

SPOTKANIA WIECZORNE

 

godz. 2000

Sala
Plenarna „F

Wieczór inżynierski
Dyskusja nt. zmian w Prawie budowlanym
przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury
i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Prowadzący: Zbysław Kałkowski

 

TRZECI DZIEŃ WARSZTATÓW

7 marca 2008 - piątek

godz. 700 - 830 śniadanie

 

SESJA „IV” - godz. 830 - 1045
Prowadzenie: Janusz Kozula, Henryk Raszka

Sala plenarna „F”

 

 

Marian KAZEK
Wzmocnienie konstrukcji stalowych poprzez zmianę schematu
statycznego
(Tom II str. 65 - 112)

 

Prezentacja firmy MegaChemie

 

Jan ŁAGUNA
Naprawa i wzmacnianie konstrukcji stalowych przez zmianę
przekrojów (problemy obliczeniowe i konstrukcyjne)
(Tom II str. 269-294)

 

Prezentacja firmy KOELNER
(Tom IV str. 73-82)

 

Kazimierz FERENC
Technologie spawania konstrukcji budowlanych w remontach i naprawach – w tym łączenia starych konstrukcji z nowymi
(Tom I str. 291-344)

 

Prezentacja firmy MAXIT

 

Tadeusz MORAWSKI
Metody i techniki oceny jakości połączeń w konstrukcjach stalowych
(Tom II str. 421 - 462)

 

45 - 1130 przerwa kawowa - kawiarnia

zwiedzanie wystawy

 

SESJA „V” - godz. 1130 - 1330
Prowadzenie: Marian Płachecki, Jan Szpak

Sala plenarna „F”

 

 

Wojciech WŁODARCZYK
Remonty i wzmacniania stalowych kominów i konstrukcji wsporczych urządzeń technologicznych
(Tom III str. 293-330)

 

Wojciech ŻÓŁTOWSKI
Krzysztof DOBISZEWSKI
Główne problemy modernizacji konstrukcji wieżowych i masztowych
(Tom III str. 481-505)

 

Jerzy ZIÓŁKO
Remonty i wzmacnianie zbiorników stalowych i rurociągów dalekosiężnych

(Tom III str. 393-448)

 

Magdalena LISOWSKA
Radosław JASIŃSKI
Badania nośności strefy podporowej monolitycznych ustrojów płytowo-słupowych po zniszczeniu przez przebicie
(Tom IV str. 41-58)

 

Eugeniusz HOTAŁA
Remonty i wzmacnianie silosów metalowych
(Tom I str. 443-484)

 

Marian GWÓŹDŹ
Remont i wzmacnianie konstrukcji ze stopów aluminium
(Tom I str.387-442)

 

godz. 1330 - 1430 obiad

 

SESJA „VI” - godz. 1430 - 1550
Prowadzenie: Jan Witkowski, Andrzej Nurek

Sala plenarna „F”

 

 

Andrzej MISZTELA
Rusztowania systemowe. Przegląd systemów. Podstawowe problemy projektowania i eksploatacji
(Tom II str. 327-420)

 

Jerzy SKOTNY
Zasady obliczania systemów rusztowań w naprawach, remontach
i przebudowach konstrukcji stalowych
(Tom III str. 161-206)

 

Piotr IGNATOWSKI
Realizacja konstrukcji nośnej choinki z elementów
PERI UP ROSETT w Warszawie (sponsor wiodący - PERI)
(Tom IV str. 1-15)

 

Elżbieta URBAŃSKA-GALEWSKA
Dariusz KOWALSKI
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych do renowacji, rozbudowy i remontów obiektów budowlanych
(Tom III str. 241-292)

 

SPOTKANIA POPOŁUDNIOWE

 

godz. 1550

Sala Plenarna „F”

 

Dyskusja merytoryczna nad wykładami
sesji IV, V, VI
Prowadzenie: Janusz Kozula, Jan Szpak

1630 - 1715

Sala Plenarna „E”

Prezentacja promocyjna firmy Wolters Kulwer Polska

1715 - 1800

Sala Plenarna „E”

Prezentacja promocyjna firmy
Polskie Twarzystwo Cynkownicze

 

godz. 1830 - 1930 kolacja

 

SPOTKANIA WIECZORNE
godz. 2000 Kwiatek dla Ewy...

 

CZWARTY DZIEŃ WARSZTATÓW
8 marca 2008 - sobota

godz. 700 - 830 śniadanie


SESJA „VII” - godz. 830 - 1030
Prowadzenie: Włodzimierz Starosolski, Ireneusz Jóźwiak

Sala plenarna „F”

 

 

 

Janusz MIERZWA
Kształtowanie i obliczanie posadzek przemysłowych na gruncie
(Tom II str. 295-326)

 

Zbigniew PAJĄK
Łukasz DROBIEC
Uszkodzenia i naprawy betonowych podkładów posadzek przemysłowych
(Tom III str. 1 - 58)

 

Lech CZARNECKI
Bogumiła CHMIELEWSKA
Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych
(Tom I str. 215-254)

 

Prezentacja firmy MAXIT
(Tom IV str. 83-100)

 

Jerzy SĘKOWSKI
Sposoby i wymogi przygotowania i wzmacniania podłoży gruntowych pod posadzki
(Tom III str. 129-160)

 

Tadeusz KULAS
Uszkodzenia i naprawy posadzek betonowych w pomieszczeniach o obniżonych zmiennych temperaturach
(Tom II str. 229-268)

 

Prezentacja firmy AUSTROTHERM

 

godz. 1050 - 1120 przerwa kawowa - kawiarnia

 

SESJA „VIII” - godz. 1120 - 1250
Prowadzenie: Zbigniew Walawski, Jan Wiśniowski

Sala plenarna „F”

 

 

dr inż. Jan ZAMOROWSKI
Katastrofa katowicka. Spostrzeżenia i wnioski
(Tom III str. 331-392)

 

ZAMKNIĘCIE WARSZTATÓW
Prowadzenie: Andrzej Nowak,
Marian Płachecki

godz. 1300 - 1400 obiad

 

SESJA „IX” - godz. 1400 - 1500
Prowadzenie: Janusz Krasnowski, Mirosław Boryczko

Mała Sala Plenarna „E”

 

 

Andrzej CZECHOWSKI
Ogólne reguły projektowania konstrukcji stalowych
wg Eurokodu 3-1-1 (PN-EN 1993-1-1:2006)(Tom I str. 255-290)

 

Marian GIŻEJOWSKI
PN-EN 1993-1: Projektowanie konstrukcji stalowych
Reguły ogólne. Część 1.2: Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
– PN-EN 1993-1-2:2007
(Tom I str. 345-386)

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87