Kurs jednodniowy – ODBIORY MIESZKAŃ I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Kategoria
Szkolenie online
Termin
2024-09-11
Miejsce
Katowice, ul. Podgórna 4
Ilość miejsc
30
Miejsca dostępne
30

11.09.2024. 
ŚRODA 9.00 – 15.00

 

Kurs jednodniowy – ODBIORY MIESZKAŃ I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH – ON-LINE

Program:

 • Wprowadzenie do tematu odbioru mieszkań i robót wykończeniowych
  • mieszkania nowe – stan deweloperski
  • mieszkania nowe – wykończenie „pod klucz”
  • mieszkania remontowane
 • Jakie roboty podlegają odbiorom i kto może dokonywać odbioru?
 • Roboty tynkarskie wewnętrzne
 • Wylewki pod warstwy posadzkowe
 • Stolarka budowlana
  • Okładziny ścienne i posadzki ceramiczne
  • Powłoki malarskie
  • Instalacje wewnętrzne
  • Instalacje wodno-kanalizacyjne

Wykładowca: mgr inż. Małgorzata Mazur

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i Studium Podyplomowego w zakresie budownictwa na terenach objętych eksploatacją górniczą na tym wydziale. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kurs mykologiczno - budowlany na prawach studium podyplomowego na Politechnice Krakowskiej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 35-letnie doświadczenie  zawodowe w wykonawstwie i projektowaniu. 

W latach 2007 - 2009 pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zajmuje się sporządzaniem opinii technicznych i ekspertyz budowlanych. Od 15 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami na kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Pracowała w wykonawstwie obiektów wielkopowierzchniowych oraz budownictwa    mieszkalnego wielorodzinnego pełniąc funkcje nadzorcze i doradcze. Obecnie prowadzi własne Biuro Inżynierskie i pracuje jako inspektor nadzoru inwestorskiego

Koszt szkolenia:    300 zł (zw. VAT)

Członkowie ŚlOIIB: 100 zł

Członkowie PZITB Katowice: 80

 
 

Terminy

 • 2024-09-11

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87