PRAWO BUDOWLANE – po kolejnych nowelizacjach

 Rezerwacja zakończona
 
12
Kategoria
Szkolenie
Termin
2024-04-09
Miejsce
Katowice, ul. Podgórna 4
Ilość miejsc
30
Miejsca dostępne
18

9.04.2024r.
WTOREK
9.00– 13.00

PRAWO BUDOWLANE – po kolejnych nowelizacjach

 

 1. Omówienie najistotniejszych kwestii projektu  nowelizacji prawa budowlanego w 2023 r. - dotyczących  w szczególności:
 • umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie
  jednolitej procedury;
 • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót
  budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji
  o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
 • wprowadzenie nowych terminów dotyczących decyzji
  o pozwoleniu na budowę;
 • usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
 • zmiany przepisów dotyczących  samodzielnych funkcji
  technicznych w budownictwie;
 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej
  funkcji technicznej w budownictwie;
 • rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
 • wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób
 • posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);
 • rozbudowanie portalu E-budownictwo.
 1. Omówienie najistotniejszych kwestii aktualnie obowiązujących  przepisów  prawa budowlanego- dotyczących  w szczególności:
 • przepisów Art. 9 ustawy PB - istotne odstępstwo
 • przepisu  Art. 28 ust. 1 ustawy PB – pozwolenie na budowę.
 • przepisów Art. 36 a ustawy PB -  istotna  zmiana  projektu.
 • przepisu  Art. 37  ustawy PB -  wygaszenie pozwolenia na

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam WOLNY

Były Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Prowadzi od wielu lat szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla przedstawicieli starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatów z terenu woj. śląskiego z zakresu przepisów proceduralnych (KPA) i przepisów prawa materialnego. Od 2000 r. współpracuje z wieloma firmami i instytucjami w charakterze wykładowcy – prowadząc szkolenia, seminaria, zajęcia w ramach studium podyplomowego, kursy przygotowawcze na uprawnienia budowlane z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Koszt szkolenia:   240 zł (zw. VAT)

 

 

 
 

Terminy

 • 2024-04-09

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87