PRAWO BUDOWLANE – po kolejnych nowelizacjach – co nowego w drugim półroczu 2023r.

 Rezerwacja zakończona
 
21
Kategoria
Szkolenie
Termin
2023-12-06
Miejsce
Katowice, ul. Podgórna 4
Ilość miejsc
30
Miejsca dostępne
9

06.12.2023 r.

ŚRODA

9.00– 13.00

 

PRAWO BUDOWLANE

– po kolejnych nowelizacjach

 – co nowego w drugim półroczu 2023r.

1.   Omówienie najistotniejszych kwestii projektu  nowelizacji prawa budowlanego w 2023 r. - dotyczących  w szczególności:

·       umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

·       o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury;

·       rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;

·       wprowadzenie nowych terminów dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę;

·       usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;

·       zmiany przepisów dotyczących  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

·       przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

·       rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;

·       wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;

·       wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);

·       rozbudowanie portalu E-budownictwo.

2.   Omówienie najistotniejszych kwestii aktualnie obowiązujących  przepisów  prawa budowlanego- dotyczących  w szczególności:

·       przepisów Art. 9 ustawy PB - istotne odstępstwo

·       przepisu  Art. 28 ust. 1 ustawy PB – pozwolenie na budowę.

·       przepisów Art. 36 a ustawy PB -  istotna  zmiana  projektu.

·       przepisu  Art. 37  ustawy PB -  wygaszenie pozwolenia na

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam WOLNY

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach do 2022 r. Prowadzi od wielu lat szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla przedstawicieli starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatów z terenu woj. śląskiego z zakresu przepisów proceduralnych (KPA) i przepisów prawa materialnego. Od 2000 r. współpracuje z wieloma firmami i instytucjami w charakterze wykładowcy – prowadząc szkolenia, seminaria, zajęcia w ramach studium podyplomowego, kursy przygotowawcze na uprawnienia budowlane z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

 

Koszt szkolenia:   230 zł (zw. VAT)

 

 

 
 

Terminy

  • 2023-12-06

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87