Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Zaproszenie dla wystawców 2012

ZAPROSZENIE

 

Nasze Stowarzyszenie ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w promocji i reprezentowaniu Firmy w Konferencji organizowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbędzie się w Szczyrku w dniach 7÷10 marca 2012 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” przy ul. Wrzosowej 28a w Szczyrku.

Konferencja poświęcona zostanie w całości problemom obejmującym:

 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE w zakresie KONSTRUKCJI METALOWYCH

 

„Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” aktualnie jest największym w kraju spotkaniem, organizowanym od 27 lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji, budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz producentów materiałów budowlanych, a także specjalistycznych przedsiębiorstw wykonawczych, podczas którego m.in. wystawcy mają możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami. W latach 2008-2011, corocznie w Konferencji wzięło udział około 540 osób i ponad 40 firm specjalistycznych.

Głównym organizatorem Konferencji jest Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie.

Celem Konferencji jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego zastosowania wiedzy na wybrany temat. W przyszłym roku, w ramach wykładów zostaną przedstawione najciekawsze rozwiązania wykorzystane w budowie stadionów na EURO 2012. Konferencja obejmuje 33 wykłady przedstawione przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju.

Wykłady te zostaną wydane w formie książkowej z nadanym numerem ISBN i elektronicznej na płycie CD w ilości szacunkowej około 800 egzemplarzy.

Tradycyjnie Warsztatom towarzyszą stoiska wystawiennicze specjalistycznych firm i przedsiębiorstw, zawsze związane z główna tematyką Konferencji.

Komitet Organizacyjny WPPK-2012 ma zaszczyt zaprosić kierowaną przez Pana Firmę, której działalność jest zgodna z tematyką Konferencji, do prezentacji osiągnięć poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczego w pomieszczeniach sąsiadujących bezpośrednio z salą obrad lub innych form reklamy zamieszczonych w Załączniku nr 1.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Beskidy 2012” proszę przekazać na druku (Karta Zgłoszenia) na adres Organizatora do dnia 30 listopada 2011 r.

 

Z wyrazami szacunku,
Inż. Janusz Krasnowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WPPK - 2012

 

Załącznik nr 1

Komitet Organizacyjny WPPK-2012 zaprasza do promocji w następujących formach:

 

(1) Zamieszczenie w cz. II wydawnictwa konferencyjnego informacji techniczno-handlowej

(2) Zamieszczenie strony reklamowej czarno-białej w wydawnictwie konferencyjnym

(3) Zamieszczenie strony reklamowej kolorowej w wydawnictwie konferencyjnym

(4) Prezentacja wystawiennicza firmy w bezpośrednim sąsiedztwie z salą obrad (zapewniamy: stół, krzesła, energię elektryczną do komputera, sprzętu multimedialnego i oświetlenia oraz komunikat wygłoszony przez organizatorów w trakcie sesji seminaryjnej o specyfice firmy oraz wystawie)

(5) Umieszczenie niezależnej planszy reklamowej o pow. ~ 1 m2 dla firmy nieuczestniczącej w prezentacji wystawienniczej na terenie warsztatów z wyłączeniem sali wykładowej

(6) Umieszczenie niezależnej planszy reklamowej o pow. ~ 1 m2 dla firmy nieuczestniczącej w prezentacji wystawienniczej na sali wykładowej

(7) Spotkanie popołudniowe według programu w wydzielonej sali z uczestnikami warsztatów (o możliwości realizacji decyduje kolejność zgłoszeń) – czas prelekcji 45 min

(8) Prezentacja Firmy na sali głównej między wykładami programu (o możliwości realizacji decyduje kolejność zgłoszeń) - czas prelekcji 15 min

 

Szczegółowe informacje na temat cen oraz możliwości wystawienniczych u Organizatora WPPK-2012 pod numerem telefonu 322538638 lub 322537533, oraz adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem udziału w Konferencji oraz opublikowania materiałów reklamowych jest wpłata po otrzymaniu stosownej faktury do dnia 31.01.2012 roku przelewem na konto organizatora: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, PKO BP O/Katowice, nr 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506 z zaznaczeniem „WPPK-2012”:

Do pobrania - KARTA ZGŁOSZENIA DLA WYSTAWCÓW

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87