Kursy

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Szanowni Państwo.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowice wychodząc naprzeciw  potrzebom wszystkich podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym budownictwa organizuje kurs dla kosztorysantów

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem

i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia samodzielnie kosztorysów budowlanych : inwestorskiego, ofertowego, zamiennego oraz powykonawczego – również ze wspomaganiem komputerowym.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest min. średnie wykształcenie budowlane oraz obsługa komputera w stopniu podstawowym.

 

Kurs przygotowano w dwóch wersjach

KURS STACJONARNY 04.04-12.04.2019

KURS WEEKENDOWY  05.04-13.04.2019

04.04.2019 (czwartek) – 10.00 do 15.00

05.04.2019 (piątek) – 9.00 do 14.00

11.o4.2019 (czwartek) – 10.00 do 15.00

12.04.2019 (piątek) 10.00 – 15.00 
(zakończenie i wydanie zaświadczeń)

05.04.2019 (piątek) – 15.00 do 19.00

06.04.2019 (sobota) – 9.00 do 14.00

12.04.2019 (piątek) -  15.00 do 19.00

13.04.2019 (sobota) – 10.00 do 15.00  (zakończenie i wydanie zaświadczeń)

 

MIEJSCE SZKOLENIA : KATOWICE  ul. Podgórna 4  DOM TECHNIKA NOT

 

WYKŁADOWCY : Eksperci, specjaliści o bogatym doświadczeniu. Autorzy wielu wydawnictw związanych z kosztorysowaniem.

MATERIAŁ SZKOLENIOWY: „KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE – PORADNIK” Wydawnictwo Sekocenbud

KOSZT930zł/os (koszt ostateczny – zwolniony z podatku VAT)

Uczestnik szkolenia otrzyma po zakończeniu kursu zaświadczenie.

Stowarzyszenie nasze posiada Zaświadczenie Nr. 1/2008 o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy zgłaszać się na karcie zgłoszenia mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą zgłoszenia internetowego znajdującego się na naszej stronie www.pzitb.katowice.pl.

Wszelkie zapytania proszę kierować pod numer 32 255 46 65 do Magdaleny Malik.

Szczegółowy program również znajduje się na naszej stronie.

UWAGA!!!

 1. Uczestnik, który jest członkiem ŚlOIIB może wystąpić do Izby o dofinansowanie szkolenia na zasadach zamieszczonych na stronie internetowej ŚlOIIB.
 2. Członek naszego Stowarzyszenia może również zwrócić się o dofinansowanie na wniosku, który znajduje się na naszej stronie.

Zapraszamy do udziału w kursie.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu O/PZITB
/-/mgr inż. Andrzej Szydłowski

 

Karta zgłoszenia

Program kursu dla kosztorysantów (początkujących) WEEKENDOWY

Program kursu dla kosztorysantów (początkujących) STACJONARNY

 

Program kursu dla kosztorysantów (początkujących)

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH

Katowice WEEKENDOWY 05.04. – 13.04. 2019 r.

 

Dzień pierwszy – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

05.04. 2019 godz. 15.00 - 19.00 (PIĄTEK)

 1. Podstawy prawne kosztorysowania oraz określania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych.
 2. Planowane koszty robót i prac projektowych WRB+WPP
 3. Rodzaje i rola kosztorysów robót budowlanych
 • kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, zamienny,
 • rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane i podstawy ich ustalania,
 • rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych.
 1. Rola założeń i danych wyjściowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.
 2. Przedmiarowanie robót budowlanych – zasady i wymagania formalne.

Dzień drugi – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

06.04.2019r godz. 9.00 do 14.00 (SOBOTA)

 1. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych (KNR, KNNR i inne).
 2. Zasady sporządzania analiz indywidualnych nakładów rzeczowych 
  1. analogie, ekstrapolacje i interpolacje,
  2. analizy szczegółowe zakładowe.
 3. Metody kosztorysowania robót budowlanych
  1. formuły kalkulacyjne,
  2. składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej,
  3. składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej.
 1. Źródła cen jednostkowych oraz cen czynników produkcji w kosztorysowaniu ofertowym i inwestorskim.
 2. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.

 

Dzień trzeci –  6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

12.04.2019r godz. 15.00 – 19.00 (PIĄTEK)

 1. Przykłady kalkulacji kosztorysowych.
 2. Wycena robót w warunkach utrudnionych.
 3. Zasady uwzględniania maszyn i urządzeń w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysie ofertowym.
 4. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.
 5. Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót budowlanych.
 6. Błędy popełniane przy sporządzania poszczególnych rodzajów kosztorysów.

Dzień czwarty/piąty – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

13.04.2019r godz. 10.00 – 15.00 (SOBOTA)

 1. Krótka historia kosztorysowania komputerowego
 2. Dostępne na rynku programy do kosztorysowania
 3. Elementy składowe programu kosztorysowego
  1. bazy danych (katalogi, cenniki, jednostki miary itp.)
  2. część kalkulacyjna (formuły obliczeniowe)
  3. część prezentacyjna (interfejs programu i moduł wydruków)
 4. Sporządzanie przykładowego kosztorysu
  1. definiowanie parametrów wyceny i strona tytułowa
  2. budowa struktury kosztorysu
  3. kalkulacja na różnych poziomach szczegółowości
  4. wydruki, zapis i eksport kosztorysu
 5. Praca z kosztorysem
  1. modyfikacja wprowadzonych składników kosztorysu
  2. zmiana metody kalkulacji (uproszczona/szczegółowa)
  3. praca z zestawieniami R, M, S i Cj
  4. rozliczanie pracy rusztowań
  5. funkcje kontrolne w programie kosztorysowym
 6. Import oraz wymiana danych
  1. pomiędzy programami kosztorysowymi (ath i fwd)
  2. import przedmiarów (pdf)
  3. wycena modeli BIM (ifc)
 7. Podsumowanie

 

Program kursu dla kosztorysantów (początkujących)

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH

Katowice STACJONARNY 04.04. – 12.04. 2019 r.

 

Dzień pierwszy – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

04.04. 2019 godz. 10.00 do 15.00 (CZWARTEK)

 

 1. Podstawy prawne kosztorysowania oraz określania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych.
 2. Planowane koszty robót i prac projektowych WRB+WPP
 3. Rodzaje i rola kosztorysów robót budowlanych
 • kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, zamienny,
 • rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane i podstawy ich ustalania,
 • rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych.
 1. Rola założeń i danych wyjściowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.
 2. Przedmiarowanie robót budowlanych – zasady i wymagania formalne.

Dzień drugi – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

05.04.2019r godz. 9.00 do 14.00 (PIĄTEK)

 

 1. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych (KNR, KNNR i inne)
 2. Zasady sporządzania analiz indywidualnych nakładów rzeczowych 
  analogie, ekstrapolacje i interpolacje,
  analizy szczegółowe zakładowe.
 3. Metody kosztorysowania robót budowlanych
  formuły kalkulacyjne,
  składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej,
  składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej.
 4. Źródła cen jednostkowych oraz cen czynników produkcji w kosztorysowaniu ofertowym i inwestorskim.
 5. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.

Dzień trzeci –  6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

11.04.2019r godz. 10.00 – 15.00 (CZWARTEK)

 1. Przykłady kalkulacji kosztorysowych.
 2. Wycena robót w warunkach utrudnionych.
 3. Zasady uwzględniania maszyn i urządzeń w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysie ofertowym.
 4. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.
 5. Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót budowlanych.
 6. Błędy popełniane przy sporządzania poszczególnych rodzajów kosztorysów.

Dzień czwarty/piąty – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min

  12.04.2019r godz. 9.00 – 14.00 (PIĄTEK)

 1. Krótka historia kosztorysowania komputerowego
 2. Dostępne na rynku programy do kosztorysowania
 3. Elementy składowe programu kosztorysowego
  • bazy danych (katalogi, cenniki, jednostki miary itp.)
  • część kalkulacyjna (formuły obliczeniowe)
  • część prezentacyjna (interfejs programu i moduł wydruków)
 4. Sporządzanie przykładowego kosztorysu
  • definiowanie parametrów wyceny i strona tytułowa
  • budowa struktury kosztorysu
  • kalkulacja na różnych poziomach szczegółowości
  • wydruki, zapis i eksport kosztorysu
 5. Praca z kosztorysem
  • modyfikacja wprowadzonych składników kosztorysu
  • zmiana metody kalkulacji (uproszczona/szczegółowa)
  • praca z zestawieniami R, M, S i Cj
  • rozliczanie pracy rusztowań
  • funkcje kontrolne w programie kosztorysowym
 6. Import oraz wymiana danych
  • pomiędzy programami kosztorysowymi (ath i fwd)
  • import przedmiarów (pdf)
  • wycena modeli BIM (ifc)
 7. Podsumowanie