Kursy

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Szanowni Państwo.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym budownictwa organizuje kurs dla kosztorysantów

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia samodzielnie kosztorysów budowlanych : inwestorskiego, ofertowego, zamiennego oraz powykonawczego – również ze wspomaganiem komputerowym.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest min. średnie wykształcenie (budowlane) oraz obsługa komputera w stopniu podstawowym.

 

Kurs przygotowano w dwóch wersjach

KURS STACJONARNY

KURS WEEKENDOWY

TERMIN SZKOLENIA:

Semestr jesienny (wrzesień/październik)

MIEJSCE SZKOLENIA :

KATOWICE ul. Podgórna 4 DOM TECHNIKA NOT

WYKŁADOWCY :

 

Eksperci, specjaliści o bogatym doświadczeniu.
Autorzy wielu wydawnictw związanych z kosztorysowaniem.

MATERIAŁ SZKOLENIOWY:

„KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE – PORADNIK”
Wydawnictwo Sekocenbud

KOSZT :

930zł/os (zwolniony z podatku VAT)

Uczestnik szkolenia otrzyma po zakończeniu kursu zaświadczenie

 

Nasze Stowarzyszenie posiada Zaświadczenie Nr. 1/2008 o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy zgłaszać się na karcie zgłoszenia mailowo na:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania proszę kierować pod numer 32 255 46 65 do Magdaleny Malik.

Szczegółowy program również znajduje się na naszej stronie.

UWAGA!!!

 1. Uczestnik, który jest członkiem ŚlOIIB może wystąpić do Izby o dofinansowanie szkolenia na zasadach zamieszczonych na stronie internetowej ŚlOIIB.
 2. Członek naszego Stowarzyszenia może również zwrócić się o dofinansowanie na wniosku, który znajduje się na naszej stronie.

Zapraszamy do udziału w kursie.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu O/PZITB
/-/mgr inż. Andrzej Szydłowski

 

 

Dzień pierwszy – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Podstawy prawne kosztorysowania oraz określania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych.
 2. Planowane koszty robót i prac projektowych WRB+WPP
 3. Rodzaje i rola kosztorysów robót budowlanych
 • kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, zamienny,
 • rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane i podstawy ich ustalania,
 • rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych.
 1. Rola założeń i danych wyjściowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.
 2. Przedmiarowanie robót budowlanych – zasady i wymagania formalne.

Dzień drugi – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych (KNR, KNNR i inne).
 2. Zasady sporządzania analiz indywidualnych nakładów rzeczowych
  1. analogie, ekstrapolacje i interpolacje,
  2. analizy szczegółowe zakładowe.
 3. Metody kosztorysowania robót budowlanych
  1. formuły kalkulacyjne,
  2. składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej,
  3. składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej.
 1. Źródła cen jednostkowych oraz cen czynników produkcji w kosztorysowaniu ofertowym i inwestorskim.
 2. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.

 

Dzień trzeci – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Przykłady kalkulacji kosztorysowych.
 2. Wycena robót w warunkach utrudnionych.
 3. Zasady uwzględniania maszyn i urządzeń w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysie ofertowym.
 4. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.
 5. Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót budowlanych.
 6. Błędy popełniane przy sporządzania poszczególnych rodzajów kosztorysów.

Dzień czwarty/piąty – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Krótka historia kosztorysowania komputerowego
 2. Dostępne na rynku programy do kosztorysowania
 3. Elementy składowe programu kosztorysowego
  1. bazy danych (katalogi, cenniki, jednostki miary itp.)
  2. część kalkulacyjna (formuły obliczeniowe)
  3. część prezentacyjna (interfejs programu i moduł wydruków)
 4. Sporządzanie przykładowego kosztorysu
  1. definiowanie parametrów wyceny i strona tytułowa
  2. budowa struktury kosztorysu
  3. kalkulacja na różnych poziomach szczegółowości
  4. wydruki, zapis i eksport kosztorysu
 5. Praca z kosztorysem
  1. modyfikacja wprowadzonych składników kosztorysu
  2. zmiana metody kalkulacji (uproszczona/szczegółowa)
  3. praca z zestawieniami R, M, S i Cj
  4. rozliczanie pracy rusztowań
  5. funkcje kontrolne w programie kosztorysowym
 6. Import oraz wymiana danych
  1. pomiędzy programami kosztorysowymi (ath i fwd)
  2. import przedmiarów (pdf)
  3. wycena modeli BIM (ifc)
 7. Podsumowanie

 

Program kursu dla kosztorysantów (początkujących)

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Dzień pierwszy – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Podstawy prawne kosztorysowania oraz określania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych.
 2. Planowane koszty robót i prac projektowych WRB+WPP
 3. Rodzaje i rola kosztorysów robót budowlanych
 • kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, zamienny,
 • rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane i podstawy ich ustalania,
 • rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych.
 1. Rola założeń i danych wyjściowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.
 2. Przedmiarowanie robót budowlanych – zasady i wymagania formalne.

Dzień drugi – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych (KNR, KNNR i inne)
 2. Zasady sporządzania analiz indywidualnych nakładów rzeczowych
  analogie, ekstrapolacje i interpolacje,
  analizy szczegółowe zakładowe.
 3. Metody kosztorysowania robót budowlanych
  formuły kalkulacyjne,
  składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej,
  składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej.
 4. Źródła cen jednostkowych oraz cen czynników produkcji w kosztorysowaniu ofertowym i inwestorskim.
 5. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.

Dzień trzeci – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)

 

 1. Przykłady kalkulacji kosztorysowych.
 2. Wycena robót w warunkach utrudnionych.
 3. Zasady uwzględniania maszyn i urządzeń w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysie ofertowym.
 4. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz powykonawczego.
 5. Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót budowlanych.
 6. Błędy popełniane przy sporządzania poszczególnych rodzajów kosztorysów.

Dzień czwarty/piąty – 6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus 2 przerwy (po 15 min)


 1. Krótka historia kosztorysowania komputerowego
 2. Dostępne na rynku programy do kosztorysowania
 3. Elementy składowe programu kosztorysowego
  • bazy danych (katalogi, cenniki, jednostki miary itp.)
  • część kalkulacyjna (formuły obliczeniowe)
  • część prezentacyjna (interfejs programu i moduł wydruków)
 4. Sporządzanie przykładowego kosztorysu
  • definiowanie parametrów wyceny i strona tytułowa
  • budowa struktury kosztorysu
  • kalkulacja na różnych poziomach szczegółowości
  • wydruki, zapis i eksport kosztorysu
 5. Praca z kosztorysem
  • modyfikacja wprowadzonych składników kosztorysu
  • zmiana metody kalkulacji (uproszczona/szczegółowa)
  • praca z zestawieniami R, M, S i Cj
  • rozliczanie pracy rusztowań
  • funkcje kontrolne w programie kosztorysowym
 6. Import oraz wymiana danych
  • pomiędzy programami kosztorysowymi (ath i fwd)
  • import przedmiarów (pdf)
  • wycena modeli BIM (ifc)
 7. Podsumowanie