Kursy

Kursy w zakresie przygotowania do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

 

TERMINARZ (HARMONOGRAM)
SZKOLENIA NR 55/ŚW.E./2010

W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA

ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

TEMINARZ : od 01.10. do 16.10.2010r
KOSZT : 1.100zł (czł.ŚL.OIIB-700,-zł)

Miejsce: KATOWICE ul. Podgórna 4

 

DATA/DZIEŃ
październik
2010r

TEMAT

WYKŁADOWCA

01.10.2010r.
piątek
15.oo

Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji
(5 godz.)

Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

02.10..2010r.
sobota
10.oo

Systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz oświetlenia
(5 godz..)

Dr in. Janusz Belok

07.10.2010r.
czwartek
15.3o

Metodyka obliczeń dla certyfikacji z ochroną cieplną
(5 godz)

Dr inż. Tomasz Steidl

+ zespół

08.10.2010r.
piątek
15.3o

Metody opracowania świadectw energetycznych
(5 godz.)

Dr inż. Tomasz Steidl
+ zespół

14.10.2010r.
czwartek
15.3o

Wykonanie szkoleniowych świadectw
- BUDYNEK JEDNORODZINNY
(5 godz.ćwiczeń)

Dr inż. Janusz Belok
+ zespół

15.10.2010r.
piątek
15.3o

 

Wykonanie szkoleniowych świadectw
- BUDYNEK UZYTECZNOŚCI PUBL.
(5 godz.ćwiczeń)

Dr inż. Tomasz Steidl
+ zespół

16.10.2010r.
sobota
10.oo

Sprawdzian z wiedzy i umiejętności sporządzania świadectw (test)
Rozdanie zaświadczeń ze szkolenia
(5 godz.)

Mgr inż.
Zbigniew Dzierżewicz
Dr inż. Tomasz Steidl

 

K O M U N I K A T
OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

zawiadamia uprzejmie, że organizuje
- pod patronatem ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA -

SEMINARIUM DOSZKALAJĄCE
35 godz.
w zakresie przygotowania do :

- sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków o różnym przeznaczeniu,
-
wykonywania oceny efektywności energetycznej budynków i lokali mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej, usługowych oraz produkcyjnych i gospodarczych,

-
obliczania zapotrzebowania na energię przy pomocy metody bilansów miesięcznych oraz uproszczonej metody bilansów godzinowych,

dla członków Izby, którzy ukończyli studia (inżynierskie) magisterskie i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności :

konstrukcyjno-budowlanej, których nie obowiązuje zdanie egzaminu państwowego, ale którzy wykazują się znajomością problematyki z zakresu fizyki budowli, przepisów techniczno-budowlanych, zasad wiedzy technicznej z ochrony cieplnej budynków oraz obowiązujących przepisów prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE :
- część teoretyczną 20 godzin
- część praktyczną 10 godzin
- test i konsultacje 5 godzin

Szkolenie pozwoli na wykonywanie nowego zawodu „ certyfikatora” wpisanego na listę internetową Izby „osób” upoważnionych do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej o różnym przeznaczeniu.

UDOKUMENTOWANIE SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, wzory świadectw i promocje oprogramowania komputerowego pozwalające na wykonanie obliczeń właściwych dla sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Kurs szkoleniowy zakończy się sprawdzeniem wiedzy z zakresu problematyki certyfikacji sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkaniowych.

UCZESTNIK SEMINARIUM DOSZKALAJĄCEGO otrzyma :ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia”

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Organizatorem szkolenia jest PZITB Oddział Katowice Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa
40-026 Katowice ul.
Podgórna 4 , tel./fax 032/ 255-46-65 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce szkoleniabudynek NOT, Katowice, ul. Podgórna 4

Opłata za uczestnictwo w kursie : 840,-zł + dopłata 160,-zł Śl.O.I.I.B. = 1.000zł

TERMIN SZKOLENIA ; MAJ-CZERWIEC( powiadomimy o dacie rozpoczęcia szkolenia)

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ : POCZTĄ, TELEFONICZNE , POCZTA ELEKTRONICZNĄ

UWAGA!!!
Z uwagi na
oczekiwaną nowelizację Prawa budowlanego istnieje również możliwość skorzystania ze szkolenia przez inżynierów posiadających uprawnienia do projektowania