Kursy

KURS PODSTAWOWY WYCENY I KONTROLI KOSZTÓW W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości , Zarządcom, Administratorom oraz pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych oraz wszystkich osób zajmujących się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych.

Kurs podnosi kwalifikacje osób odpowiedzialnych za proces budowlano-inwestycyjny (Kierownika budowy, Kierownika robót oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego).

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach

z a p r a s z a  na 2 dniowe szkolenie o tematyce

 PODSTAWY WYCENY I KONTROLI KOSZTÓW
W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 

 PROGRAM:

  • Podstawy prawne szacowania kosztów inwestycji i robót budowlanych
  • Wartość kosztorysowa inwestycji(WKI) – wstępne szacowanie wartości zamówienia
  • Planowane koszty prac projektowych (KPP) oraz planowane koszty robót budowlanych (KRB)
  • Źródła pozyskiwania wskaźników cenowych na potrzeby szacowania wartości inwestycji lub planowanych kosztów robót budowlanych
  • Kosztorysowanie robót budowlanych – podstawa ustalenia ceny i wynagrodzenia za wykonanie obiektów i robót budowlanych oraz rozliczania po ich zakończeniu. Rodzaje kosztorysów – omówienie
  • Podstawy budownictwa – proces inwestycyjny
  • Wstęp do obsługi programów komputerowych służących do wyceny robót budowlanych i rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego- prezentacja komputerowych systemów kosztorysowych

TERMIN :                                        27-28 lutego 2017r. godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia :                           Dom Technika NOT ul. Podgórna 4 Katowice  sala nr 2

KOSZT:                                            390zł (zwolnione z vat) płatne na konto.

Uczestnicy otrzymają  materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia kursu
oraz kupon, upoważniający do zakupu programów komputerowych, cenników oraz biuletynów  po promocyjnej cenie.

UWAGA: Ilość miejsc- ograniczona;

Warunkiem uczestnictwa jest wykształcenie min średnie( nie jest wymagane wykształcenie budowlane)
oraz przesłanie ”Karty zgłoszenia  (mailem lub faksem) do 20 lutego 2017r.