Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Tematyka wykładów 2016

Tematyka wykładów

 

Cykl 36 wykładów poświęcony został zagadnieniom napraw i wzmocnień konstrukcji metalowych, posadzek przemysłowych oraz lekkiej obudowy. Tradycyjnie, szczególny nacisk położony został nacisk na praktyczną stronę nie tylko projektowania, ale także wykonywania i odbioru wzmocnień. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska wykłady obejmują również współczesne i najbardziej aktualne problemy projektowe.

 

W wykładach omówione zostaną takie zagadnienia jak:

 

  • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe istniejących obiektów
  • diagnostyka konstrukcji metalowych
  • obliczenia istniejących konstrukcji
  • zasady napraw i wzmocnień konstrukcji
  • naprawy i wzmocnienia posadzek przemysłowych, lekkiej obudowy i zastosowanie rusztowań
  • prawne aspekty przebudów, wzmocnień i napraw konstrukcji metalowych

 

Wykładowy zawarte zostaną w kilku tomach materiałów konferencyjnych zamykających w sobie, w formie podręcznikowej, większość zagadnień, z jakimi spotkać się dzisiaj może projektant.