Nowości

Harmonogram szkoleń seminaryjnych - 2018

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11.

ZAPRASZA
na seminaria szkoleniowe

Szkoleniu patronuje Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

1. Miejsce Szkolenia - Budynek NOT
godz: 900 Katowice, ul. Podgórna 4

2. Koszt uczestnictwa:

- dla członków ŚlOIIB - udział bezpłatny, (30 zł - materiał )
- dla pozostałych uczestników – 130 zł (100 zł - uczestnictwo + 30 zł - materiał)

3. Informacje, zapisy na seminarium szkoleniowe:
- Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB – ul. Podgórna 4, Katowice
tel/fax: (32) 255-46-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z uwagi na ograniczoną pojemność sali – ilość miejsc ograniczona
- prosimy o zwrotne przesłanie udziału na karcie zgłoszenia.
Każdorazowo słuchacze otrzymują stosowne zaświadczenie uczestnictwa

DATA

TEMAT

 

STYCZEŃ 2018

10.01.2018r.
ŚRODA

Przykłady krajowych i zagranicznych obiektów budowlanych wykonywanych w technologii betonów nowej generacji

Wykładowca: mgr inż. Marian Ostapczyk

17.01.2018r.
ŚRODA

Akustyka w budownictwie – warsztaty z projektowania zabezpieczeń akustycznych budynków – stadium przypadku

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Agata Szeląg

24.01.2018r.
ŚRODA

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektowanymi zmianami w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

31.01.2018r.
ŚRODA

Projekt rozbiórki zgodnie z prawem budowlanym – kolejność i organizacja rozbiórek

Wykładowca: dr inż. Anna Rawska-Skotniczy

 

LUTY 2018.

06.02.2018r.
WTOREK

Wspólnoty mieszkaniowe – zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej

Odpłatność dla Wszystkich – 130,-zł

Wykładowca: mgr Bibianna Paluch-Koźmińska

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

07.02.2018r.
ŚRODA

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na podstawie ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia

Wykładowca: mgr inż. Tomasz Radziewski

14.02.2018r.
ŚRODA

Bezpieczne usuwanie azbestu

Wykładowca: mgr inż. Józef Łożyński

21.02.2018r.
ŚRODA

Samowola budowlana – czym jest, jakie grożą za nie kary, jak ją zalegalizować.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

28.02.2018r.
ŚRODA

Użytkowanie budynków na terenach górniczych : właściwości użytkowe budynku, ogólna charakterystyka oddziaływań górniczych, wpływ działań górniczych na właściwości użytkowe budynków, uciążliwość użytkowania budynków

Wykładowca: dr inż. Leszek Słowik

 

MARZEC 2018r.

07.03.2018r.
ŚRODA

Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej – wykonywanie badań dla oceny robót budowlanych na budowie, jakości wykonania i oceny stanu technicznego obiektu budowlanego, opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii technicznych. Przegląd metod stosowanych w praktyce. Charakterystyka i prezentacja przyrządów.

Wykładowca: dr inż. Tomasz Łakomy

14.03.2018r.
ŚRODA

Bezpieczeństwo na placach zabaw – przepisy prawne. Prawa i obowiązki organizatorów w zakresie urządzania placu bezpiecznego użytkowania i utrzymania

Wykładowca: mgr inż. Józef Łożyński

15.03.2018r.
CZWARTEK

Przygotowanie przetargów – przepisy.

Bezpieczne zarządzanie, użytkowanie i utrzymanie obiektów budowlanych. Kontrola okresowa – książka obiektów.

Wykładowca: mgr inż. Małgorzata Mazur

21.03.2018r.
ŚRODA

Zmiany w Prawie budowlanym. Zmienione procedury Prawa budowlanego obowiązujące uczestników procesu budowlanego po zmianach przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Oddziaływanie Starosty, Wojewody na proces budowlany

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

28.03.2018r.
ŚRODA

Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę.

Rola i zadania projektanta, inwestora, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie.

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

 

KWIECIEŃ 2018r.

04.04.2018r.
ŚRODA

Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów budowlanych w trakcie ich przygotowania, projektowania, budowy, przekazywania do użytkowania i utrzymania. Techniczna ochrona p.poż. Ochrona bierna budynków.

Wykładowca: brygadier p.poż. mgr inż. Janusz Piekoszewski

12.04.2018r.
CZWARTEK

Konstrukcje parkingów i garaży podziemnych – kształtowanie, uszkodzenia, sposoby napraw, izolacje

Wykładowca: prof. dr inż. Łukasz Drobiec

18.04.2018r.
ŚRODA

Ochrona zabytków w procesie budowlanym

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

25.04.2018r
ŚRODA

BIM w praktyce projektanta konstrukcji – teoria i praktyka

Wykładowca: mgr inż. Mikołaj Kowalski

Mgr inż. Maciej Dejer

 

MAJ 2018

09.05.2018r.
ŚRODA

Zakończenie budowy i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

10.05.2018r.
CZWARTEK

Hydroizolacje w budownictwie – warunki techniczne wykonania i odbioru, błędy wykonawcze a rękojmia i odszkodowania

Wykładowca: mgr inż. Marcin Janiczek

16.05.2018r.
ŚRODA

Diagnostyka i kontrola skuteczności dociepleń obiektów budowlanych

Wykładowca: dr inż. Kazimierz Konieczny

23.05.2018r.
ŚRODA

Rola, zadania, odpowiedzialność, obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robót budowlanych w procesie budowlanym w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Formy zatrudniania. Zasady wynagradzania. Umowy o pracę.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

30.05.2018r.
ŚRODA

9.00 – 10.00

– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w praktyce budowlanej

Wykładowca: mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

 

10.00 -14.00 Wyjazd techniczny autokarem do biogazowni rolniczej Kostkowice Zakład doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śl.

Wykładowca: inż. Andrzej Nowak

 

CZERWIEC 2018r

06.06.2018r.
ŚRODA

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektowanymi zmianami w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego

Wykładowca: mgr inż. Jan Spychała

13.06.2018r.
ŚRODA

Uszkodzenia nawierzchni utwardzonych elementami betonowymi

Wykładowca: mgr inż. Leszek Chomacki

20.06.2018r.
ŚRODA

Najnowsza nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane i jej wpływ na proces budowlany

Wykładowca: mgr inż. Tomasz Radziewski

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA